Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
WoloGals
Xuất hiện:
21 Tháng một 2018
Châm ngôn
Wololoing Woo Girls Unite!
Giới thiệu về
Trang web
Xếp hạng của Team
Wololo_Girls Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[WoloGals]DarkAgePubEdu Người lập Team 21 Tháng một 2018 17 Tháng hai 2018 - 7:34 pm
[WoloGals]QueenDanDan Team Captain 21 Tháng một 2018 11 Tháng hai 2018 - 1:49 am
[WoloGals]MountainManJohn Thành viên 21 Tháng một 2018 16 Tháng hai 2018 - 2:53 am